V jednoduchosti tkvie nielen krása

22.04.2009 01:33

 

Mám rada, keď sú veci jednoduché a prosté. Dobre viem, že menej býva viac.

O Occamovej britve sa traduje, že najlepšia pravda je vyjadrená, čo najjednoduchšie. Ide o princíp logickej úspornosti. William z Occamu, známy ako „doctor invincibilis“ smeroval k meritu veci, pričom striktne oddeľoval všetko, čo podľa neho bolo neužitočné, či nadbytočné. Zbytočné slová treba maximálne orezať tak, že napokon ostane tým najprostejším spôsobom vyjadrená pravda.  Uvedomoval si, že jazyk je metafora pre pravdu a nie chemický proces pomocou, ktorého sa pravda doluje.

 

Ostrejší v tomto smere bol Alfréd Korzybski, zakladateľ modernej sémantiky. Tvrdí, že mapa nie je to, čo územie. Čím chcel povedať, že zobrazenia (slová, grafy, mapy) reality sú len symboly reálneho sveta a nemali by sme ich s týmto svetom zamieňať. Na cestnej mape nenájdeme dážď, dopravné zápchy, či diery na vozovke. Slová nie sú oné veci, ktoré predstavujú. Hovoríme slovami poézie, nehovoríme nejakou hmotou. Ľudia často majú nezhody kvôli správnosti formulácie týkajúcej sa vyznania viery, odsudzujú a zavrhujú sa navzájom.

Význam jednoduchosti môžeme vidieť okolo seba v podobe rôznych nálepiek na tovare (nebezpečný tovar), grafiti, aforizmy... sú výrečné práve pre svoju jednoduchosť. Sú účinné práve tým, čo priamočiaro hovoria, alebo skôr priamočiaro naznačujú a aké asociácie vyvolávajú.

V živote je to podobné ako v jazyku. Fulghum tvrdí, že kvalita života je daná tým, bez čoho sa obídeme, pričom sa nám nedarí zle. Najlepšie veci v živote neexistujú. Jednoduchosť. Gro našich problémov vyvstáva z túžby vlastniť.

 

Raz si Fulghum sadol a spísal zoznam 10 položiek, ktoré potrebuje k pocitu pohody:

  1. zdravie – telesné, duševné
  2. jedlo – základné potraviny k prežitiu
  3. prístrešie – teplé suché miesto na spanie
  4. príjem – musí byť vyšší ako výdaje
  5. láska – príbuzných, priateľov
  6. dobrodružstvo – pre myseľ a telo
  7. občianske práva – sloboda
  8. vzdelanie – vedomosti, možnosť učiť sa
  9. práca – zmysluplná
  10. čokoláda

Na jednom japonskom zvitku bolo napísané:

Naozaj nemusíš byť ničím

A nemusíš nič urobiť.

A nemusíš nič vedieť.

Naozaj sa nemusíš niečím stať.

Ale. Je užitočné pochopiť, že oheň páli,

a že keď prší, tak hlina je mokrá.

 

Každý teda môže jednať podľa vlastného uváženia, ale musí niesť následky.

V jednoduchosti tkvie nielen krása

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Vyhľadávanie

Image and video
hosting by TinyPic

 

 Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

TOPlist

NAJ.sk