Mali by pred skúškou poznať otázky, tí ktorí sa jej podrobujú?

25.04.2010 01:40
rýchlo zošité

 

 

XXXXX má tému:
„Majú maturitné otázky maturanti vedieť vopred?
Maturita - formalita, odkazujú staršie ročníky súčasným maturantom. Tento rok sa však všetko zmenilo. Maturanti otázky pred skúškou dospelosti poznať nebudú. Mali by podľa vás maturitné otázky maturanti vedieť vopred?“

Keďže sa tam moja odpoveď za živý svet nechce zobraziť, rozhodla som sa ju napísať na svoj blog:

JEDNOZNAČNE, ÁNO podľa mňa, a nielen maturitné otázky (resp. témy, okruhy, tézy...), každý, kto skladá skúšku, by mal mať nárok na  oboznámenie s otázkami, dokonca by som to ustanovila za povinnosť, a otázky by mal mať k dispozícii už pred expozíciou učiva

1. Váš názor je aký?

2. A ešte, myslíte si, že takéto vyjadrenie je hodné postavenia jedného riaditeľa školy? (odpovedá na vyššiu napísanú otázku)

„NIE v žiadnom prípade, pretože to by sa už vôbec neučili. Jeden otázky vypracuje a ostatní ich len prefocujú. Keby si dali aspoň tú námahu, že by odpovede vlastnoručne prepísali, možno aj na počítači, tak podľa systému trávenia kapustovej polievky, by tá kapusta zostala na rebrách zavesená a niečo z toho by si zapamätali. Nové maturity zaviedol Martin Fronc Vyhláškou MŠ SR č. 510/2004 o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách s účinnosťou 15. septembra 2004. Viď Príloha k vyhláške č. 510/2004 Z.z. VI. POŽIADAVKY NA INTERNÚ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY, všeobecné pokyny 8. Znenia maturitných zadaní sa žiakom nezverejňujú. Môj názor ako učiteľa, ktorý maturoval v roku 1984 a v súčasnosti riaditeľa strednej odbornej školy je, že maturanti počas výuky príslušného predmetu môžu byť oboznámení z tým čo ich čaká pri skúške dospelosti a je na príslušných predmetových komisiách a samotných učiteľoch čo v zmysle nového školského zákona v súčinnosti zo štátnym vzdelávacím programom pre konkrétny odbor zapracujú do školských vzdelávacích programov pre potreby praxe. Prestaňte politikárčiť!“

Mali by pred skúškou poznať otázky, tí ktorí sa jej podrobujú?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Vyhľadávanie

Image and video
hosting by TinyPic

 

 Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

TOPlist

NAJ.sk