Kto môže za všetky tie schválnosti ?

23.04.2010 01:24

Nenechajte si ujsť skutočné poznanie :-)

 

Žiadne zákony schválnosti neexistujú. Ja som prišla na to, ako to v skutočnosti je. O tom, že sú schválnosti mimo nášho chápania, o tom snáď nepochybuje nikto. No aj tak uvediem dobre známe skutočnosti, teda VÝCHODISKÁ HYPOTÉZY:

 

Chcete si urobiť radosť po nejakej nepríjemnej udalosti, čo tak si kúpiť nové topánky, veľmi dobrý nápad, ale

- tie, čo sa vám páčia, uchmatne tesne pred vami nejaká šťastlivá osoba

- ak ich neuchmatne, nemajú vaše číslo

- ak majú vaše číslo, aj tak vám nesedia

- a keď vám už aj sedia, nemôžete si ich dovoliť

- a ak si ich nakoniec dovolíte, pri prvej príležitosti sa rozpadnú

- ak sa rozpadnú, nenájdete záručný lístoček a potvrdenie o zaplatení

- ak ho nájdete, zistíte, že je práve jeden deň po záručnej dobe

- ak ho predsa len nájdete a záručná doba trvá, postavíte sa do zlej rady v obchode, lebo vedľajší rad sa posúva rýchlejšie

- ak sa presuniete do vedľajšej, rýchlejšie posúvajúcej rady, rýchlosť posúvania sa zmení a opäť stojíte v pomaly posúvajúcej rade

- keď konečne prídete na radu, zistíte od reklamačnej pracovníčky, že rozpad topánok nesúvisí s chybným výrobkom, ale  s vašim chybným používaním

- ak vám reklamáciu reklamačná pracovníčka uzná, tak vám ju neuzná výrobca

- určite sa vám pokazí auto, keď máte reklamáciu vybavovať, tak musíte využiť nejaký prostriedok hromadnej dopravy

- v každom prípade si vyberiete práve ten dopravný prostriedok (autobus, vlak), ktorý práve mešká, iné idú úplne načas

- keď nemešká, tak ten vami vybraný je tak natrieskaný cestujúcimi, ako rybičky v oleji

- keď sa už znechutení dostanete na miesto reklamácie topánok a oni vám akože topánky opravili, (dúfať, že vám vrátia peniaze, tak to je ozaj rozprávka)zistíte, že už nie sú také pekné a už vôbec nie sú nositeľné

 

Dalo by sa samozrejme pokračovať ďalej a samozrejme aj s inými prípadmi pri zmenených podmienkach. Ale pre uvedenie východísk mojej serióznej hypotézy to stačí.

 

Z východísk hypotézy o schválnostiach vyplýva množstvo problémov, to je samozrejmé, ale nevyjadrila by som ich lepšie, ako ich vyjadrili slovenské úslovia:

- chudobnému aj z hrnca vykypí alebo

- na posratého aj hajzel spadne

 

Oponenti mojej hypotézy sa budú ohradzovať, nejakým anglickým pánom Murphym a jeho zákonmi schválnosti. Ale žiaden taký pán nebol. V českých vedeckých kruhoch sa uznáva, že autorom spomínaných zákonov je Cimrman, ktorý aby zmiatol svojich protivníkov používal rôzne pseudonymá. Našim bratom Čechom sa veriť dá (o tom sme sa mohli presvedčiť takmer celé minulé storočie), považujem tento fakt pre účel mojej hypotézy za pravdivý. Ďalej českí vedci tvrdia, že Jára Cimrman sa venoval experimentálnemu skúmaniu zákonov schválnosti a nakoniec pochopil, že žiaden princíp zákona schválnosti sa pochopiť nedá. Sami českí vedci, skúmali isté zákonitosti, ale vôbec sa nepotvrdili. Tak natreli 30 krajcov chleba rovnakou vrstvou masla a zhadzovali ich na zem. Podľa tzv. Murphyho zákonov, by mal vždy padnúť natretou maslovou stranou na zem. Ale to sa vôbec nepotvrdilo. Uvádzajú, že z 30 hodov, z rovnakej výšky,  maslovou stranou padlo na zem 17 krát a 13 krát nenatretou stranou. Uvádzajú aj ďalšie príklady, ktorými vyvrátili náhodne vybrané vyššie uvedené zákony.

Ani žiaden Čínsky Boh Srandy nemá v týchto schválnostiach prsty. Pátrala som po tomto bohovi. V literatúre ho môžete nájsť aj pod menom Či-Bo-Hu, ale tiež sa ukázalo, že tento boh vôbec v Číne neexistoval, nie to, že by mal prsty v nejakých schválnostiach. Vymysleli si ho maďarskí učitelia, aby zmiatli slovenský národ a nielen ten.

Ale bez vetra sa ani lístok na strome nepohne. Áno tušíte dobre, za všetkým treba hľadať Boha (aj ženu, ale tento úsudok nepatrí do tejto hypotézy).

V literatúre môžete zistiť známu desiatku slovanských bohov: Belboh, Chors, Dažbog, Morena, Perún, Stribog, Svarog, Svarožič, Veles a Černoboh

Ak ich vidíte takto usporiadaných podľa abecedy, hneď vám cvakne alfa a omega. Belboh a Černoboh. V trilógii Černokňažník o nich pojednáva Juraj Červenák.

Belboh sa uvádza ako bohom dňa a svetla. Je neodmysliteľne spätý so svojim protikladom Černobohom. Úloha Belboha mala byť pozitívna a súvisela s kladným postavením bielej farby u Slovanov. Ak chceli niekoho pochváliť, spojili to s bielou farbou – biely šuhaj, biela deva, biela dedina... Belboh sa zjavuje ako starec s dlhou bradou v bielom odeve. Toto môžu ukrajinskí vedci na požiadanie doložiť vedeckými faktami. Rád pomáha robotníkom a roľníkom. Dáva im bohaté dary. Zjavuje sa len cez deň a vyvádza zblúdencov z lesa. Je personifikáciou svetla. V tme sa človek stratí, svetlo ho dovedie k cieľu. Je vlastne bohom pribúdajúcej polovice roku.

Červenák vo svojej trilógii dokázal, že Belboh, nie je až tak vyslovene dobrý ako sa tvári. Má svojich démonov čerpajúcich silu zo slnka. A tí mu pomáhajú nielen v boji proti Černobohovi (hlavné boje títo dvaja zvádzajú počas zimného a letného slnovratu). Ďalej uvádza rôzne prípady, kedy Belboh uškodil ľuďom, nie v zlom zmysle, ale hlavne preto, aby sa mohol usmievať. Dokladá to výrokom: usmieva sa ako slniečko na hnoji. Belboh jednoducho škodí, aby sa mohol usmievať. Z toho je evidentné, že aj za schválnosťami nám dejúcimi stojí Belboh a jeho démoni, ktorí sú neustále v akcii. A budú v akcii, pokiaľ budú čerpať energiu zo slnka.

Môj predpoklad čaká na verifikáciu. Ale už teraz je zrejmé, kto spôsobuje a kto je zodpovedný za schválnosti v našom živote. Svoje námietky, postrehy alebo ďalšie úvahy, prosím vyjadrite vo svojom komentári. Ďakujem.

„Kto sa smeje naposledy, ten pravdepodobne nepochopil vtip“, tvrdí sám veľký Belboh.  

Kto môže za všetky tie schválnosti ?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Vyhľadávanie

Image and video
hosting by TinyPic

 

 Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

TOPlist

NAJ.sk