Ak chceš úver, najprv dokáž, že nie si naň odkázaný!

11.09.2008 11:42

Poznáte Johnov kruhový vedľajší zákon? „K tomu, aby si dostal úver musíš najprv dokázať, že nie si odkázaný na pôžičky.“

 

Bol jeden chlapík a chcel úver. Americkú hypotéku. Reklamy vás oklamú ako rýchlo, jednoducho, bez dokladovania príjmu, bez papierovania a ja neviem bez čoho ešte a s čím všetkým. Reklama každej banky tvrdí, aké je to ľahké.

Bezduché bankové paničky a slečinky pokračujú v zmysle tejto reklamy.

 

Samozrejme, že potvrdenie o príjme je treba, ak ho nemusíte priniesť od zamestnávateľa, tak vám ho zistia z výpisov vášho účtu. Veľkosť príjmu ovplyvňuje výšku úveru. Teda čím väčší príjem a čím menšie záväzky, tým vyšší úver môžete získať. No táto výška úveru je ešte ovplyvnená cenou nehnuteľnosti, ktorú dávate do zálohy. Niektoré bankové slečinky ani nevedia, že nehnuteľnosť nemusí byť vo vašom vlastníctve, ale keď sa v centrále banky opýtajú, tak im je povedané, že áno, ale musí to byť nehnuteľnosť na území SR. Inak tá tajomná centrála všetko vie, ale ako klient nemáte šancu s ňou komunikovať osobne, len prostredníctvom tých spomínaných bankových slečiniek a paničiek. Takto potom príde k mnohým nedorozumeniam. Tajomná centrála vie všetko o vašich pôžičkových záväzkoch, ona totiž môže nahliadať do centrálneho registra úverov. Ale pozor. Ak ste náhodou mali predtým nejaký úver a tento vyplatili, alebo previedli na inú osobu môžete aj pol roka, možno aj rok, a možno aj trvale figurovať ako dlžník v centrálnom registri úverov. Samozrejme donesiete potvrdenie, že už daný úver nemáte, lebo pôjdete do tej banky a ona vám ho za nemalý poplatok vystaví. Časovo vás to zdrží.

 

Ale poďme ďalej. Znalecký posudok zakladanej nehnuteľnosti. Na Slovensku je mnoho znalcov, ale aj ich treba kontrolovať. Za nemalú sumu vám ochotne urobia odhad. Ešte sa spýtajú na koľko to asi potrebujete. Znalcovi je treba predložiť poslednú zmluvu o nadobudnutí nehnuteľnosti, list vlastníctva s kolkami, geometrický plán s kolkom. Znalec príde, popozerá, pofotí, zapíše, zoberie papiere a ide na to. Upozornite ho, aby vám to tam pofotil dobre, lebo sa môže stať, že tajomnej centrále sa fotografie nemusia páčiť. Taktiež je dobré dať znalcovi na vedomie, aby vám popísal dom podľa geometrického plánu z katastrálneho úradu, alebo nech vypracuje nový podľa skutočného stavu. Opäť tajomná centrála môže prísť na rozdiely. Potom už len čakáte kým sa vám ozve. Týždeň, dva to potrvá.

  

Šťastne sa s odhadom nehnuteľnosti rozbehnete do banky. Ale teraz už naozaj potrebujete šťastie. Panička v banke dôkladne všetko usporiada a pošle do tajomnej centrály.  Ak máte iné záväzky treba tiež doložiť – napríklad doklad o rozvode, doklad o výživnom. Aby som nezabudla, treba 2 doklady totožnosti, vaše prípadne vlastníkov zakladanej nehnuteľnosti. Ale to je to najmenej. Všetky tie spomínané papiere putujú od bezduchosti k všemocnosti.

 

No ale, aby som nezabudla. Ak ste trošku zbehlí, a pozriete si cez web kalkulačku vybranej banky, že koľko asi a ako dlho budete splácať, tak nezostaňte prekvapení, keď sa dozviete o niečo vyššiu splátku. K tomu si ešte treba pripočítať platbu za poistenie zakladanej nehnuteľnosti a platbu za poistenie vašej osoby v prípade smrti alebo invalidity. 

 

V tajomnej centrále dlho a dôkladne zvažujú, či vám uver poskytnú a v akej výške. Tu treba podotknúť, že musíte mať nehnuteľnosť vo vyššej hodnote ako beriete úver. Spravidla výška úveru je maximálne 70% hodnoty nehnuteľnosti. Ale ako som už spomínala, výška tiež závisí od schopnosti splácať úver, teda od vašich príjmoch a záväzkov.

  

Keď tajomná centrála rozhodne o osude vášho úveru, zavolá vám bezduchá panička. Vyštebotá vám, čo treba ešte doložiť, alebo môže aj znížiť výšku úveru, môže vám štebotať, že nedostanete aj nič, alebo vám poskytnú klasickú hypotéku, pričom musíte celú sumu dokladovať. Ale pretože ste sa modlili a čítali ste pozorne tieto riadky, povedzme, že ste tí šťastní a centrála rozhodne o schválení úveru.

 

Ale ešte sa netešte. Tajomná centrála musí pripraviť zmluvy. Ak má technické problémy, môžete čakať aj týždeň.

 

Povedzme, že nadišiel deň D a panička z banky vám zavolá, že zmluvy sú pripravené a vy ich môžete ísť podpísať. Netešte sa ešte na peniaze. Podpísanie zmluvy si naplánujte v súlade s úradnými hodinami príslušného katastra. Dobre si nacvičte ruku a hor sa do podpisovania, lebo podpisujete každý papier zmluvy a jej niekoľkých kópii. Tiež treba uzatvoriť už spomínané poistky, na nehnuteľnosť a na vašu osobu, toť ďalšie podpisy. Tu sa môže stať, že to všetko ani nemusíte stihnúť. Ale povedzme, že áno. Poberiete podpísané papiere a hor sa na kataster s návrhom na vklad záložného práva a pre nový list vlastníctva s plombou. Opäť kolky a 2 tisícky stačiť nebudú. Vyčkáte dve rady na katastri, jeden rad na podateľni s návrhom na vklad a jeden vo výdajni pre list vlastníctva s plombou. S týmto vytúženým listom utekáte do banky mysliac si, že keď panička uvidí list s plombou, tak peniaze budú putovať na váš účet.

 

No netešte sa predčasne. Posledné slovo má aj tak tajomná centrála, lebo schválenie úveru neznamená čerpanie úveru. A čerpanie úveru nemusí byť ihneď ako banka deklaruje v klamlivej reklame. Ešte môžu prísť tajomné pokyny prečo sa úver ešte nemôže čerpať, napríklad ešte nie je uzatvorená niektorá poistka, alebo potrebujú si potvrdiť, že úver, čo nie je v úverovom registri, nie je tým čím bol. No jednoducho tajomná centrála má posledné slovo.

 

Ja neviem, ako ste sa mohli dostať s čítaním až sem. Už len preto, že ste toto prečítali, tak si zaslúžite čerpanie hypotekárneho úveru, i keď môže sa stať, že ho dostanete o týždeň neskôr, po tom ako ste podpísali zmluvu a založili nehnuteľnosť. Prišli ste takmer o 10 000 SK a sumu úveru budete mať zníženú o nejaký spracovateľský poplatok, ktorý je približne vo výške vašej mesačnej splátky úveru.

 

Chudák chlapík, čím všetkým musel prejsť a banka sa fajn nabalí. Pri dlhšom období splácania sa môže stať, že pri takom miliónovom úvere, preplatíte trištvrte milióna. Totálne vyšťavený chlapík sa už ani neteší z čerpania úveru. Bývanie je drahé.

 

P.S. do časového sklzu treba prirátať aj prípadné dovolenky bankových paničiek a tajomnej centrály, ich PN – ky alebo sviatky.    

 

Ak chceš úver, najprv dokáž, že nie si naň odkázaný!

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Vyhľadávanie

Image and video
hosting by TinyPic

 

 Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

TOPlist

NAJ.sk